Over onze school

IBS Hiraa is een Nederlandse school op Islamitisch grondslag met hoge ambities. We halen elke dag het beste uit onszelf en de leerlingen. We hebben bewust gekozen voor de gedragsaanpak School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS) om samen te bouwen aan een duurzaam, positief schoolklimaat. Naast veel aandacht voor de basisvakken rekenen en taal, is er dan ook aandacht voor lessen in goed gedrag, burgerschap en identiteit. 
Hiermee beogen we dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke, respectvolle en toekomstgerichte wereldburgers met een sterke identiteit.

De vaardigheden om respectievelijk aan identiteit, kwaliteit en integratie te werken zijn gebaseerd op Achlaq (beschaafdheid en goed gedrag). Dit staat bij alle basisscholen binnen SIPOR hoog in het vaandel. Als personeel gedragen wij ons correct en zijn wij een voorbeeld voor onze leerlingen. Scholen hebben een gedragscode die duidelijk is. In de gedragscode staat beschreven wat wij, op basis van het geloof, van elkaar kunnen verwachten. De SIPOR-scholen zijn niet enkel moslim in cultuur of achtergrond maar ook het denken, het doen en laten is geworteld in het geloof. Achlaq is daarbij de voortdurende toetssteen. Om systemen als kwaliteitszorg en professionele leergemeenschappen te laten draaien worden alle medewerkers binnen SIPOR aangemoedigd dezelfde vaardigheden en bekwaamheden te ontwikkelen naast hun eigen deskundigheid. Dit leidt tot grote flexibiliteit binnen verschillende taken. Daarnaast is het werk hierdoor interessanter en prettiger wat bijdraagt tot de algemene teamgeest op school.

Het samen leren begint bij: elkaar beter leren kennen als professional en op elkaar vertrouwen. Hierin speelt de schoolleider een belangrijk rol bij het verbinden en het benoemen van deze twee facetten. Door mensen te motiveren en een belangrijk rol te hebben binnen het team werk je tegelijkertijd ook aan het zelfvertrouwen van de personeelsleden. Doordat het zelfvertrouwen binnen het team toeneemt (omdat er vertrouwen wordt uitgesproken), zal de gerichtheid en verbinding met andere samenwerkingspartners zoals andere collega’s, ouders, andere scholen in de wijk, voorschool en voorgezet onderwijs ook verbeteren. Middels het Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) wordt de voortgangsbewaking van de kwaliteit en medewerkerstevredenheid beoordeeld en gemonitord. Het WMK is een systeem waar alles wordt gemonitord en een zeer belangrijk instrument om de kwaliteitszorg van onze school te waarborgen.